Kurzy a semináře

K u r z y, semináře a přednášky
Pět Tibeťanů, dýchací techniky a koncentrace
úterý 23. 1. 2018, 17 - 19 hod.,cena: 300 Kč
Pět tibetských cviků - klíč k trvalé kráse těla i duše.
Posiluji vnitřní orgány, stabilizují emoce i duševní
a tělesnou odolnost.

Zvyšují aktivitu a vitalitu, napomáhají, aby tělo bylo
pružné a pevné. Zlepšují pohyblivost kloubů, páteře,
krevní oběh a lymfatický systém. Navozují dobrou
náladu, klid a pohodu. Vesmírná energie proudící
prostřednictvím čaker, otevírá pramen věčného mládí.


Dojde k rovnováze energie těla i duše. Pravidelné
provádění rituálu Vám pomůže, cítit se mnohem
mladší a vitálnější,navodí dobrou náladu. Zbaví Vás
všech neduhů a negativních myšlenek.

Rituálem přijímáme vesmírnou energii, která přivádí vaše
tělo opět k rovnováze a tato činnost má blahodárné účinky
na obnovu vnitřní sily a harmonie. Naučíte se správně dýchat
i pozitivnímu myšlení, kdo umí ovládat vesmírnou energii,
pro toho neexistuje v živote nic nemožné. Dokáže překonat
různé problémy i potíže a dosáhne klidu i harmonie


Pro rezervaci místa, prosíme, vyplňte formulář zde nebo použijte
rychlé kontakty: info@avasa.cz, tel. 734 384 673 (kapacita sálu
omezena, prosíme o registrace předem).

http://www.avasa.cz/seminare/pet-tibetanu-dychaci-techniky
-koncentrace/70


Speciální vnitřní cviky pro zdraví - celodenní workshop
sobota 27.1.2018, 9 - 18 hod., cena: 1 900,- Kč
-cviky pro formování postavy. Posilují a zpevňují všechny důležité
svalové skupiny: prsa, ramena, paže, záda, boky, břicho, stehna,
hýždě, lýtka, chodidla a snižují hmotnost. Trvale formují postavu,
zlepšují držení těla. Zvyšují vitalitu a stabilizují emoce i tělesnou
odolnost.

 -cviky pro posílení nervové soustavy. Cviky pomáhají udržovat
pružnost a odolnost celého nervového systému. Odstraňují stres
a napětí a přispívají k prodloužení mládí. Všechny závažné zdravotní
problémy mají svou příčinu v nervovém systému, jsou-li nervové
impulsy pomalé, jsou pomalejší i fyzické a mentální reakce a tím
dochází k projevu rychlého stárnutí. Cvičení zajišťuje klid a pohodu,
zvyšuje aktivitu a vitalitu v každém věku.
KC Novodvorská, Praha 4

Pro rezervaci místa použijte rychlé kontakty:buna.a@seznam.cz
nebo lektor Ing. Angel Buna, 
mob. 735 762 022 (kapacita sálu
omezena,  prosíme o registrace předem).


 
Speciální vnitřní cviky pro zdraví - celodenní workshop
neděle 28.1.2018, 9 - 18 hod., cena: 1 900,- Kč
 Cviky pro posilování pohlavních orgánů. Napomáhají k léčení neplodnosti
a poruch erekce i závažného onemocnění jako je krevní tlak, poruchy srdeční
činnosti a rakoviny prostaty i dělohy.  Neplodnost, poruchy prostaty a dělohy
nejsou běžnou součástí stárnutí. Příčiny jsou v psychických problémech jako
je úzkost, deprese a strach.
Cvičením dosáhnete zvýšené aktivity a vitality pro plnohodnotný život
i sexuální zdraví v každém věku. 
KC Novodvorská, Praha 4

Pro rezervaci místa použijte rychlé kontakty:buna.a@seznam.cz
nebo lektor Ing. Angel Buna, 
mob. 735 762 022 (kapacita sálu 
omezena,  prosíme o registrace předem).

 
Speciální oční cviky - celodenní workshop

sobota 3.2.2018, 9 - 18 hod., cena: 1 800,- Kč
Podstatně zlepšují zrak a odstraňují chronické záněty. Jsou prevencí proti
šedému zákalu a přispívají ke zmizení kruhů či váčků. Odstraní i další
zdravotní potíže a napomáhají regulovat krevní tlak. Očních vad a chorob
stále přibývá. Mnohým lidem brýle přímo vadí, nemohou si na ně zvyknout,
mnohým působí komplexy.

 KC Novodvorská, Praha 4
Pro rezervaci místa použijte rychlé kontakty:buna.a@seznam.cz
nebo lektor Ing. Angel Buna, 
mob. 735 762 022 (kapacita sálu 
omezena,  prosíme o registrace předem).


Speciální samo masáže - celodenní workshop
neděle 4.2.2018, 9 - 18 hod., cena: 1 900,- Kč
Naučíme Vás provádět si samo masáž, která posiluji a stabilizuji funkci
vnitřních orgánů
všech sedmi žláz, Masáž se soustřeďuji na  drahý
meridiánu a cirkulaci energie těla.


Po absolvování kurzu, si ji provádíme masáž, bez pomoci druhých, sami
podle  vlastni
potřeby můžete regulovat energii. Posiluji a zpevňují všechny
důležité svalové skupiny: 
prsa, ramena, páže, zadá, boky, břicho, stehna,  
hyzdí, lýtka i chodidla. Trvalé formuji postavu  a zlepšují drženi těla.
KC Novodvorská, Praha 4

Pro rezervaci místa použijte rychlé kontakty:buna.a@seznam.cz
nebo lektor Ing. Angel Buna, 
mob. 735 762 022 (kapacita sálu 
omezena,  prosíme o registrace předem).

 
Pět tibetských cviků - celodenní workshop

sobota 17. 2. 2018, 9 - 18 hod., cena: 1 900,- Kč
Pět tibetských cviků - klíč k trvalé kráse těla i duše. Posiluji vnitřní
orgány, stabilizují emoce i duševní a tělesnou odolnost. Zvyšují aktivitu
a vitalitu, napomáhají, aby tělo bylo pružné a pevné. Zlepšují pohyblivost
kloubů, páteře, krevní oběh a lymfatický systém. Navozují dobrou náladu,
klid a pohodu. Vesmírná energie proudící prostřednictvím čaker, otevírá
pramen věčného mládí.


Rituálem přijímáme vesmírnou energii, která přivádí vaše tělo opět k rovnováze
a tato činnost má blahodárné účinky na obnovu vnitřní sily a harmonie. Naučíte
se správně dýchat i pozitivnímu myšlení, kdo umí ovládat vesmírnou energii,
pro toho neexistuje v živote nic nemožné. Dokáže překonat různé problémy
i potíže a dosáhne klidu i harmonie.

Pro rezervaci místa, prosíme, vyplňte formulář zde nebo použijte rychlé
kontakty: info@avasa.cz , tel. 734 384 673 (kapacita sálu omezena, prosíme
o registrace předem).

http://www.avasa.cz/seminare/cen-tao-pet-tibetskych-cviku-celodenni-workshop_5/70
 
Dechové techniky, satori, sati a sate dýchaní - celodenní workshop
neděle 18.2.2018, 9 - 18 hod., cena: 2 200,- Kč

Všichni toužíme po štěstí a radosti, nikdo nechce žít v trvalém
utrpení, 
bolestech, strachu a smutku. Naše požitky jsou příjemné
nebo nepříjemné 
a to duševní i tělesné, navíc ovlivňuji naše myšlenky, 
nálady a zdraví. 
Jedna z metod, jak ovlivnit své emoce a navodit si
vnitřní klid transformaci vědomého vnímáním našeho dechu, který
je zrcadlem 
našeho zdraví.

S a t o r i  vnitřní procitnutí, vhledy, které řeší podvědomě náš
současný tělesný a duševní stav přítomnost a budoucnost.
Rytmickým podvědomým dýcháním okysličujeme tělo do takové
míry, že se z buněk uvolňují potlačované emoce. Prožijeme extázi
univerzálního pročistění, naše vnitřní traumata se uvolní a získáme
pohodu a klid.


S a t i  schopnost prožívat psychické a tělesné jevy. Zvyšuje vnitřní
a vnější bdělost, toto co probíhá v přítomném okamžiku.


S a t e, zklidňujeme mysl a uvědomělou pozornost soustředíme na
vědomé vnímání. Pozorováním jednotlivých myšlenek a soustředění
se na vnitřní pocity a vjemy. Zážitky jsou individuální u každého jiné
a reflektuji náš zdravotní stav, naší psychiku, osobní zážitky a vjemů


 Pro rezervaci místa, prosíme, vyplňte formulář zde nebo použijte rychlé 
kontakty: info@avasa.cz , tel. 734 384 673 (kapacita sálu omezena, prosíme 
o registrace předem).

http://www.avasa.cz/seminare/dechove-techniky-satori-sati-a-sate-dychani
-celodenni-workshop/70

 
 
Svět meditace, transformace a koncentrace - celodenní workshop
sobota 24.2.2018, 9 - 18 hod., cena: 2 200,- Kč
Vibrační meditace sate, dechové techniky sati a satori - znovu napojení
a vesmírnou energii a samo uzdravení

 
  Zklidňuje mysl, kde v klidu a pohodě sledujeme jednotlivé myšlenky
a soustředíme se na vnitřní pocity a vjemy. Zážitky v průběhu vibrační
meditace sate, jsou individuální u každého jiné a reflektuji náš zdravotní
stav, naší psychiku, osobní zážitky.  Nastává vibrace svalů, chvění,
harmonizace energie, brnění, pocity horka či chladu v různých částech
těla, extáze, blaženost a pocity velké radosti, lásky, soucitu, štěstí
a spokojenosti. 
Navozuje se emoční vyrovnanost, změny nálad,
zdánlivě bezdůvodné epizody přehnaného smutku, strachu, zloby,
deprese. Projevy opakovaných vzpomínek a potlačených emocí
z našeho vědomí během samočistícího procesu. Změna stavy vědomí,
zvýšená vnímavost, spontánní transy, mystické zkušenosti, astrální
obrazy, podivná aktivita nebo blažené pocity.

 
Vibrační meditaci sate, dochází k odstranění stávajících rušivých emocí,
které mají vliv na naše zdraví a projevují se v různých bolestech nebo
jako vnitřní smutek, zloba nebo naopak radost.  Jde o znovu napojení
a vesmírnou energii a samo uzdravení.

KC Novodvorská, Praha 4
Pro rezervaci místa použijte rychlé kontakty:buna.a@seznam.cz
nebo lektor Ing. Angel Buna, 
mob. 735 762 022 (kapacita sálu 
omezena,  prosíme o registrace předem).

 
Meditace vipassana - celodenní workshop
neděle 25.2.2018, 9 - 18 hod., cena: 2 200,- Kč
Vipassana je cesta transformace sebe samého prostřednictvím
sebepozorování. Zaměřuje se na hlubinné propojení mezi myslí
a tělem, které můžeme přímo zažívat pomocí ukázněné pozornosti
zkoncentrované na fyzické pocity.

Ty utvářejí život těla a jsou zároveň v neustálém propojení s myslí
a podmiňují její život. Tato cesta ke společným kořenům mysli a těla,
založená na pozorování a sebe-prozkoumávání, rozpouští mentální
nečistoty a vede k vyrovnané mysli plné lásky a soucitu.

  
Co je nezbytné, je “poznat sám sebe” rada, kterou dávaly všechny
moudré osoby.  Poznáváme sebe sama nejen na intelektuální úrovni,
na úrovni myšlenek a teorií. Tento přímý prožitek naší vlastní vnitřní
reality. Tato technika sebepozorování, se nazývá meditace ´Vipassana.‘
Passana zmámená vidět s otevřenýma očima, vipassana pozorovat věci
takové, jaké doopravdy jsou, ne jakými se zdají být.
KC Novodvorská, Praha 4

Pro rezervaci místa použijte rychlé kontakty:buna.a@seznam.cz
nebo lektor Ing. Angel Buna, 
mob. 735 762 022 (kapacita sálu 
omezena,  prosíme o registrace předem).

 
 
Speciální vnitřní cviky pro zdraví - ukázky brokatů
úterý 27. 2. 2018, 17.30 – 19.30 hod.,cena: 300 Kč
Cviky pro formování postavy. Posilují a zpevňují všechny důležité
svalové skupiny: prsa, ramena, paže, záda, boky, břicho, stehna, hýždě,
lýtka, chodidla a snižují hmotnost. Trvale formují postavu a zlepšují
držení těla. Zvyšují vitalitu a stabilizují emoce i tělesnou odolnost.

 
Cviky pro posílení nervové soustavy. Cviky pomáhají udržovat pružnost
a odolnost celého nervového systému. Odstraňují stres a napětí a přispívají
k prodloužení mládí. Všechny závažné zdravotní problémy mají svou příčinu
v nervovém systému, jsou-li nervové impulsy pomalé, jsou pomalejší i fyzické
a mentální reakce a tím dochází k projevu rychlého stárnutí. Cvičení zajišťuje
klid a pohodu, zvyšuje aktivitu a vitalitu v každém věku.

 
 
Oční cviky. Podstatně zlepšují zrak a odstraňují chronické záněty. Jsou
prevencí proti šedému zákalu a přispívají ke zmizení kruhů či váčků.
Odstraní i další zdravotní potíže a napomáhají regulovat krevní tlak.
Očních vad a chorob stále přibývá. Mnohým lidem brýle přímo vadí,
nemohou si na ně zvyknout, mnohým působí komplexy.

 
Cviky pro posilování pohlavních orgánů. Napomáhají k léčení neplodnosti
a poruch erekce i závažného onemocnění jako je krevní tlak, poruchy srdeční
činnosti a rakoviny prostaty i dělohy. Neplodnost, poruchy prostaty a dělohy
nejsou běžnou součástí stárnutí. Příčiny jsou v psychických problémech jako
je stálá úzkost, deprese a strach. Cvičením dosáhnete zvýšené aktivity a vitality
pro plnohodnotný život i sexuální zdraví v každém věku.

 
Uvedené vnitřní cviky pro zdraví jsou opakem fyzických tělesných cviků
a různých sportů, které nám dávají okamžitou tělesnou krásu, ale často nám
zatěžují chod vnitřních orgánů a narušují jejich jemnou činnost. Teprve
využíváním obou těchto systémů, lze dosáhnout dokonalé harmonie těla
a duše v každém věku.

 
Pro rezervaci místa, prosíme, vyplňte formulář zde nebo použijte rychlé
kontakty: info@avasa.cz, tel. 734 384 673 (kapacita sálu omezena, prosíme
o registrace předem).

http://www.avasa.cz/seminare/specialni-vnitrni-cviky-tao-pro-zdravi
-celodenni-workshop/70

 
 
 
 Přijedeme k Vám, můžete si objednat - celodenní kurz i seminář,

těšíme se...

TOPlist
P1190076.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one