Meditace sate-sati a satori

      Všichni toužíme po štěstí a radosti, nikdo nechce žít v trvalém utrpení, bolestech, strachu a smutku. Naše požitky jsou příjemné nebo nepříjemné a to duševní i tělesné, navíc ovlivňuji naše  myšlenky, nálady a zdraví. Jedna s metod, jak ovlivnit své emoce a navodit si vnitřní klid transformaci vědomého vnímáním při meditaci sate.
 
    Vidět věci takové jaké jsou a nesnažit se je změnit, pochopit naše reakce narušivé emoce a zavrhnout je jako takové. Změnit jen způsob, jak je chápeme a proměnit naši zmatenost na jasný náhled. Tím se naučíme zacházet s rušivými emocemi
  
   
Meditaci sate, zklidňujeme mysl a uvědomělou pozornost soustředíme na vědomé vnímání. Pozorováním jednotlivých myšlenek a soustředění se na vnitřní pocity a vjemy. Zážitky v průběhu meditace sate, jsou individuální u každého jiné a reflektuji náš zdravotní stav, naší psychiku, osobní zážitky a vjemů
 
   Mimosmyslové vnímání, intenzívní sebeuvědomování a citlivost, náhledy do  vlastní podstaty, hlubší porozumění spirituálním pravdám, přímé poznání rozšířené reality, transcendentální vědomé vnímání. Uvědomělé rozpoznáváme  naše prožitky a nereagujeme na ně, pouze je pozorujeme vědomým vnímáním. Takový přístup nám dává, nový časový úsek mezi pocitem a reakcí. Umožni mám reagovat na podněty novým přístupem.
 
   Vědomé vnímání nás zprošťuje myšlenek, které nás trápí. Místo abychom se s nimi zabývali, oprostíme se od původních nepříjemných pocitů. Pokud vnímáme například vztek dostatečné dlouho. Uvidíme, že se změní na něco jiného, jako je pocit křivdy, smutku a pak vymizí. Není svázáno starými návyky a není zatíženo minulosti, ale dává nám možnost vidět věci nově.
  
Vědomé vnímaní je meditativní uvědomění, vidět věci takové jaké jsou a to od okamžiku jejich vzniku do vymizení. Opustíme myšlenky, které nás odvádějí od současnosti  a soustředíme se na to, co  prožívané „ tady a teď“ a to nám pomáhá:

- zvýšit schopnost ovládání emocí 
- odstranění stresu, smutku, strachu a závislosti
- měnit negativní postoje na pozitivní
- řešit problémy a krizové situace 
- udělat si jasno ve svých hodnotách 
- začít naplňovat to, co skutečně  chcete 
- rozhodovat se, vždy podle vlastní vůle 
- dosáhnout úspěšnosti v životě 
- efektivněji navazovat kontakty a budovat důvěru 
- zlepšit své jednání, komunikaci a zkvalitnit vztahy ve  své okolí
- zvýšit úroveň naší mimovolné schopnosti 
- podpořit svůj spirituální rozvoj
   
Získaný klid a pohodu pří meditaci sate, se snažit přenést na ostatní kolem nás.
Za všech okolnosti, svým chováním, skutky, láskou a laskavosti.
   
   Řízeným rytmickým dýcháním se v buňkách uvolňují bloky, které způsobují degenerativní onemocnění uvnitř buněk. Nemocná buňka, která se transformují a předávají svou energii nově tvořící se buňce. Jakmile se toto naprogramování podaří přerušit, vznikne možnost uzdravení.
    
Vědomé a řízené dýchání pří meditaci sate, reaguluje na energii systému těla. Zvyšuje energii, to nám dává možnost pracovat  s naší vnitřní energii, která preventivně působit na naše zdraví a má uzdravující účinky:

- zvyšují vitalitu a stabilizuje emoce i tělesnou odolnost. 
- výrazně zlepšují trávení, látkovou výměnu a vyměšování 
- posilují játra, žlučník, ledvin a močové cesty i detoxikace
- posiluji tvorbu enzymu sleziny a slinivky
- odstraňuje potíže s dechem i kožních onemocnění 
- působí na srdeční činnost, vysoký a nízký krevní tlak 
- stabilizuji sekreci životně důležitých hormonů
a celého endokrinního systému.
 
    Meditaci sate, dochází k odstranění stávajících rušivých emocí, které mají vliv na naše zdraví a projevují se v různých bolestech nebo jako vnitřní smutek, zloba nebo naopak radost.
 
Pří meditaci sate vnitřního vnímaní je velmi důležitá technika dýchání sati a satori.
Jde o dechové techniky starodávného Taoismu a Buddhismu.  Které nás učí, že jen ten, kdo se s minulostí vyrovná, můžete teprve plně využit zkušenosti v současné životní situace. Tato učení  nám ukazuji cestu k získání trvalého pocitu blažeností, štěstí, radosti, pohody a  klidu.
  
 V průběhu meditace, přecházíme se sati do satori dýchání:
  
    S a t i  je  schopnost prožívat psychické a tělesné jevy. Zvyšuje vnitřní a vnější bdělost, toto co probíhá v přítomném okamžiku. To napomáhá k tomu, že si vědomě uvědomujeme současné bolesti a pocity. Změní se i náš celkový pohled na dění kolem. Situace vyhodnotit a řešit s jiného pohledu. V meditaci se soustředit na celou  oboustrannou  dráhu dechu a jen tak se naučíme bdělostí, která nám vytváří podmínky k řešení věci novým způsobem.
 
   S a t o r i  je  vnitřní procitnutí, vhledy, které při meditaci, řeší podvědomě náš současný tělesný a duševní stav přítomnost a budoucnost. Rytmickým podvědomým dýcháním okysličujeme tělo do takové míry, že se z buněk uvolňují potlačované emoce. Prožijeme extázi univerzálního pročistění, naše vnitřní traumata se uvolní a získáme pohodu a klid.

    Vědomé uvědomění, to je  když se vědomě bděle soustředíme  na naší mysl. Všude máme znět vjemů, myšlenek, různých zvyků a návyků odhalujeme zmatek a chaos. Časti nedokončených myšlenek, potlačených emoci a pomíjivých nálad. Pak si také uvědomíme rozptýleni a zmatek, které tvoří velkou část naší mentální aktivity.

Zaměřit se na naše bolestivé emoční témata, které nám ztrpčují náš každodenní život. Znalost emočních témat nám pomůže uvědomit si, že nesoustředěnost vyvolává emoční chaos a že emoční problémy jsou přechodné a pomíjející.
  
    Základních emoční témata, které nás trápí a braní nám žít plnohodnotný život.

- neschopnost byt milován a milovat někoho,
- obavy z toho,  že nás ostatní zavrhnou, když nás opravdu poznají,
- nedůvěra, neustále podezření, že ti kdo jsou nám blízcí nás zradí,
- sociální  vyloučeni, pocit že nikam nepatříme,
- selhaní, přesvědčeni, že v nic co děláme nejsme schopni uspět,
- podmaněni, neustále se podvolování se přáním a požadavkům druhým,
- vyvolenost, pocit, že člověk je vlastně výjimečný a tudíž se vymyká běžným,
pravidlům a omezením.
 
   Vědomé vnímaní řeší v meditaci sate, uvedená témata a rušivé emoce. Změnou a zpochybní naších starých návyky s využitím znalosti těchto emočních témat jako spouštěčů. Nově a to tak, že události kolem nás budeme vnímat a posuzovat podle naši reakce a uvědomělé. 
    
    Dochází nejen k emočnímu uvolnění a ke změně energetických polí, ale hlavně k harmonizaci těla a duše. Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti. Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie.


Kdo se chce trvale zbavit rušivých, negativních emocí, strachu, smutku a nemoci. Účinky jsou nesmírně hluboké právě proto, že k nim dochází uvnitř každého z nás, bez jakého koliv řízení či zásahu zvenčí.
 
  Celé tajemství spočívá v tom, najít cestu k vědomému vnímání sate. Řešení našich problémů, které nám ztěžují a ztrpčují náš každodenní život v přítomném okamžiku. Novou změnu nalezneme jen v aktivním přístupem při změny sami sebe.

 
   Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti. Navozuje dlouhodobý pocit obrovské duševně a fyzické sily, navozeni dobré nálady, zvýšeni intelektuálních schopnosti a psychické harmonie. 
  
 Doporučujeme absolvovat první lekce meditace sate s terapeutem,
dokud sami nezvládnete satori a sati dýchání.1/hod.1000,-Kč 
Poté můžete provádět tuto meditaci sami. 

Blížší informace a objednávky na individuální terapie: Ing. Angel Buna
mob. +420 735 762 022
buna.a@seznam.cz
 Centrum AVASA, Praha 8


Rytmické dýchání při meditaci sate se tak stává důležitým procesem uvědomění.
Dochází nejen k emočnímu uvolnění, ale také ke změně energetických polí.
Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly
a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie.
 

Dále vám nabízíme:

  REGRESIVNÍ TERAPIE - kterou dosáhneme odblokováním dávno přijatých
emocí - myšlenek, zbavíme se negativních emoci současnosti a minulosti. Pomůže
nám to, při řešení současné složíte situace a problémů v každodenním životě.

Regresivní terapie-terminy jsou obsazeny do 30.11. 2017

Bližší informace a objednávky na individuální terapie: Angel Buna,

mob. +420 735 762 022

 

Meditace vipassana:
   
    Co je nezbytné, je “poznat sám sebe”  rada, kterou dávaly všechny moudré osoby.
Musíme poznat sebe sama nejen na intelektuální úrovni, na úrovni myšlenek a teorií.
Ani to neznamená poznat sebe sama jen na  emocionální nebo náboženské úrovni,
pouhým slepým přijetím toho, co člověk  slyšel nebo četl. Taková znalost nestačí.
Musíme poznat skutečnost z vlastní zkušenosti. Musíme přímo prožít realitu tohoto
mentálně-fyzického jevu. Jedině   to nám pomůže osvobodit se z utrpení.
 
  Tento přímý prožitek naší vlastní vnitřní reality, tato technika sebepozorování, se
nazývá meditace ´Vipassana‘. V jazyce, kterým se v Indii  mluvilo za časů Buddhy,
znamenalo passana vidět s otevřenýma očima, obyčejně; ale  vipassana znamená
pozorovat věci takové, jaké doopravdy jsou, ne jakými se zdají být. 

 

    Doporučujeme jako první stupeň přípravy meditaci vipassana je naučit se meditací
sate, satori a sati dýchání - připravujeme kurzy

 
 

Kdy a kde....satori a sati

https://cs.wikipedia.org/wiki/Satori
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sati
 

 

reiki5.jpg
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one