Taoismus je jedním ze základních směrů východní filozofie, jenž vznikl v 5. stolet př. Kr. Zakladatel Lao-c' formuloval jeho strukturu v hlavní knize Tao te ťing. Učí nás, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich.  Nastolit v sobě vnitřní klid, osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc než to, co potřebujeme. Být trvalé skromný a pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt na nikom závislý. (Tao pralátka, te vesmírná síla individuální přirozenost a ťing kniha)


   Protiklad člověka a přírody je jeden ze základních rozdílů mezi východní a západní filozofií. Suverénnost rozumu, typická pro náš způsob myšlení, zatlačuje a utlumuje složku volní a etickou, která je naopak preferována východní filozofií, jež  pro nás může být návodem ke správnému životnímu stylu a životní moudrosti i v dnešní době.

   Dynamickou sílou je -jin a jang, kdy vrcholení jednoho znamená pokles druhého a naopak. Jejich rovnováhu a stabilitu udržuje nepřetržité plynutí životní energie. Kdykoliv se pohybu naruší, dochází k poruše daného systému. (nebe, zemi, lidstvo nebo tělo člověka)


   Tao nezná pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou. Nadřadíme-li jednu z těchto hodnot, vytváří to spekulativní abstraktní myšlení. Nesmíme nikoho ovlivňovat, vylepšovat, formovat a vnucovat mu svůj pojem pravdy či dobra. Toto napravování lidí vede k pokrytectví a snaze udělat lidi závislými na nás nebo na věcech. To způsobuje potíže v osobním životě i ve společnosti.

 Proto poučovat beze slov a jednat bez zasahování je vrcholem taoistické moudrosti.

    Důraz je kladen na instinkt i intuici, které však člověk v dnešním světě využívá málo víceje formován vnějšími okolnostmi. Při svém rozhodování se nedovedeme oprostit od vnějších vlivů. Nebereme na vědomí, že pouze jeho vnitřní síla je ustavičným tokem a nepřetržitou proměnou člověka. 
 
    Současná doba je obdobím rozvoje technologií a změny životního stylu. Nové vědecké poznatky v oblasti informací mění reálné podmínky každodenního života, což přináší stále vyšší nároky na stabilitu lidského organismu a na lidskou psychiku.

    Je třeba najít svou vlastní cestu svého osobního uplatnění zvýšením nároku na své chování, zvyky, emoce a zdraví. Často se trápíme pro věci, které ani neovlivňují náš život a tím si sami podlamujeme své zdraví. Proč ničenu nevěříme a u ničeho i když je to pro nás podstatné, nevydržíme? Vymlouváme se, že za to nemůžeme, všichni nám jen ubližují a nikdo nás nemá rád. Všem se daří, jen nám ne. Můžeme si pomoci sami rozborem našeho vnitřního stavu, jak nám doporučuje taoismus.

 Principy taoismu:

 1 –  filozofie nám odhaluje logiku vývoje života a nabízí řadu pokynů,
jak dosáhnout harmonie tělesného i duchovního života, lásky, úspěchu
a jak plně využívat přírodních zákonů pro rozvoj osobnosti.

 2 – vnitřní cviky pro zdraví a meditace posilují nervovou
soustavu, napomáhají k dosažení trvalého zdraví. 

 3 –  vyrovnané výživy o využívání její kyselost a zásaditost.

 4 –  zapomenutých poživatin a léčivé účincích bylin a koření 

 5 – umění uzdravovat zvyšuje úroveň životní energie, samo masážemi.

 6 – moudrosti pohlavního života napomáhá k transformaci osobnosti.

 7 – umění sebeovládání je založeno na dokonalém poznání vlastní
osobnosti i jiných lidí s využitím znalostí astrologie a věšteckých nauk.

 8 – pro úspěch je studiem symbolů a znaků vesmíru, zákonů a zákonitostí
společnosti Jde o rozbor vlastních neúspěchů a hledání jejich příčin,využití
strategie a taktiky k dosažení úspěchu.

    V posledních letech u nás došlo k masovému studiu východní filozofie, takže lidé získali spoustu informací, v nichž se však často neumějí orientovat a jež ani neumějí použít. Aplikují je, aniž bych si uvědomili, že východní kultura je ve své podstatě jiná než západní. 
Neznáme-li pravidla života ve společnosti a přírodní zákonitosti, často se ocitámeve stresu. Od stresu se můžeme osvobodit. Jiné to však je se strachem, který je často zakotven v našem podvědomí a zrcadlí naše životní zkušenosti i zdravotní stav.
 
    Proto je zapotřebí pochopit podstatu svého života. Především bychom se ale měli naučit pomocí filozofie Taoismu, vnitřních cviků, posilovat vnitřní orgány a nervovou soustavu.Teprve potom se můžeme plně věnovat posilování své vůle a svých emocí.

     Většina z nás neumí správně dýchat a dýchá velmi plytce. Proto  cviky pro zdraví kladou na správné dýchání velký důraz. Základem je takzvaný plynulý vědomy nádech a dlouhý výdech Zvládnutí tohoto způsobu dýchání je prvním krokem k trvalému zdraví.
 
Doporučujeme prodýchavání a aktivaci čaker. Pravidelné prováděni vibrační
meditace-manter a 
meditace sate.

   Cviky pro zdraví a meditace nám dávají možnost vědomého řízení energie do míst, kde se tato energie dostává bez našeho vědomí, pomocí podvědomí, které řídí nepřetržitě činnost vnitřních orgánů. Udržet si kondici a pružnost těla v každém věku. 

Dává nám to jistotu, vyšší sebevědomí i sebedůvěru. 


N a b í z í m e: 

p ř e d n á š k u - s e m i n á ř:

- Seznámení s principy Taoismu a ukázky vnitřních cviků a meditace tao 

Objednat - termín a čas: lektor Ing. Angel Buna, mob.+420 735 762 022
Těšíme se na Vás, rádi přijedeme k vám do firmy, střediska, školy, 
čajovny nebo na soukromé party...

 
Dao4.png
00001863.jpg
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one