Techniky dýchání

   Co dělat pro to, abychom byli zdraví, aktivní a vitální v každém věku.. 

   Zdánlivě je to jednoduché, je třeba vyhýbat se stresu a mít trvalý aktivní přístup k životu. 
Přiměřeně se v závislosti na věku. Věnovat se každodennímu pohybu a také dodržovat 
životosprávu, která tělu prospívá.

  Jednou z cest ke zdraví je naučit se dýchat tak, aby nám dýchání pomáhalo stabilizovat naši 
vitalitu a aktivitu. Správné okysličení naší krve má vliv na naše zdraví i duševní pohodu. Dýchat 
můžeme různými způsoby a existují i speciální kyslíkové terapie, které nám nabízejí částečnou 
pomoc a řešení dílčích problémů. Největší přínos má však to, když se naučíme řídit své dýchání 
sami tak, abychom k tomu nepotřebovali nic dalšího a nebyli na ničem a na nikom závislí. 

   Správné dýchání je ve východní medicíně považováno za klíčové nejen při uzdravení těla, ale 
i duše. Dech je přitom jejím zrcadlem. Nutné je zaměřit se na svoji kondici a individuální osobní 
rozvoj. Zdraví se nedá ošálit ani koupit.

Prohloubené vědomé a řízené dýchání.

   Jeden ze způsobů jak se naučit nenásilně vědomému řízenému a kontrolovanému dýchání 
je začít s prodýcháním čaker. Jednotlivé čakry od první až po sedmou, vždy prodýcháme třikrát 
hlubokým nádechem a dlouhým výdechem. Pak opakujeme totéž s druhou a šestou čakrou, 
třetí  a pátou a nakonec čtvrtou čakru prodýcháme pětkrát.

   Další ze způsobů řízeného dýchání je vibrační meditace- manter  naučit se hlubokému nádechu 
a dlouhému  plynulému výdechu formou vibrační meditace manter. Plně se nadechneme a při 
dlouhém výdechu odříkáváme mantry OM, MANY, PAME a HUM. 

   Vibrace jednotlivých manter uvolňuje a posiluje jednotlivé části těla. OM-hlavu, MANY-ramena 
a hrudník  PAME-břicho a s ním celé trávicí ustrojí a HUM-celé tělo.  Při pravidelném provádění 
jednou denně,vědomé dýchání působí na naše podvědomí a dech se přirozeně prodlužuje. 

   Vibrační meditace rozvíjí  schopnost řízení mentální energie, transformace, materializovaní  
vesmírné energie, díky níž získáváme  větší sebevědomí, sebedůvěru, jistotu a také nám 
napomáhá k vyrovnání se s minulostí i trvalému zdraví.

Jiná je dechová techniky satori a sati, které používáme pří vibrační meditaci sate. Poskytuje 
hluboké dlouhodobé léčebné působení a harmonizuje tělo i duši. Dýcháme otevřenými ústy, 
někdy dlouze a zhluboka do hrudníku, jindy zase mělce do břicha. To okysličuje tělo do takové 
míry, že se z buněk uvolňují potlačované emoce a plně si uvědomujeme  i  bolesti a pocity. 

Tato dýchacím  technika pochází se starodávného taoismu  pomáhá nám řešit
náš současný  zdravotní a duševní stav, ale nevrací nás do minulosti. 


   Vibrační meditace vědomého vnímání  nás zprošťuje všech myšlenek, které nás napadají 
a těch které nás trápí. Místo, abychom se s nimi zabývali a to tím že se oprostíme od původních 
 nepříjemných pocitů. Pokud vnímáme například vztek dostatečné dlouho, uvidíme ze se změní 
na něco jiného. Jako je pocit  křivdy, smutku a pak dokonce zmizí úplně a to tak, že se na dány  
 prožitek se soustředit plně vědomým vnímáním.

    Vědomé  vnímání  není svázáno očekávanými návyky a není zatíženo minulosti,
ale dává nám možnost vidět věci nově. Pomáhá nám uvědomit si, že žijeme ve stereotypu
a nezajímají nás nové věci i ty, které nutně potřebujeme ke každodennímu  životu
a pak se stáváme závisti  na  jiných, kteří k nám ztrácejí důvěru  a podceňuji  nás.


    Vibrační meditace sate, zklidňuje mysl a uvědomělou pozornost soustředí vědomým vnímáním. 
 Dochází  nejen k emočnímu uvolnění a ke změně energetických polí, ale hlavně k harmonizaci 
těla a duše. Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji 
 osobnosti. 

 
   Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení 
intelektuálních schopností a psychická harmonie. Proto ji plně doporučujeme těm, kteří 
chtějí skončit ze svou nerozhodnosti, chtějí se trvalé zbavit strachu, zlosti a smutku
a touží  po klidua pohodě.


Dechové techniky rebirthing nebo holotropní dýchání. Nás cíleně vrací 
do minulosti, jsou náročné a jsou klientům nepříjemné hlavně  při zahájení
terapie dochází k blokům potřebného rytmického dýchání
.

Sami se ponoříte do tajemství pradávných technik světa meditaci. Poznáte kouzlo harmonie 
těla a ducha. Budete objevovat logiku života a zdraví. Naučíte se lépe poznat sami sebe. 
Svou pozornost věnujete svému zdraví a rozvoji vlastní osobnosti. Vstoupíte do světa tajů 
taoismu a za pomoci dynamických cviků a vibrační meditace sate, mentálních i dalších 
technik dýchání.  Vyzkoušíte si pradávné techniky intuitivního dýchání při léčení a posilování 
aktivity a vitality.

          Pří dechových technikách, prostřednícvím dechu života jde o na znovu napojeni
na vesmírnou energii, vnitřní klid transformaci vědomého vnímáním sate Vidět věci
takové jaké jsou a nesnažit se je změnit, pochopit naše reakce na rušivé emoce a
zavrhnout je jako takové. Změnit způsob chápení a proměnit zmatenost na jasný náhled.


Kraniosakrální terapie je umění mírném kontaktu jemným dotekem, životním dechem
s cílem nalézt společný dech života, vlnovou délku, klíčové body, a vnimat psychickou
a fyzickou kondici klienta.

Naučíme Vás vědomému a řízenému dýchání:
- meditace prodýchání čaker, vibrační meditaci
manter a vibrační meditaci sate, satori a sati
dýchání, můžou se praktikovat samostatně nebo
i v kolektivu, individuální konzultace a terapii
kraionsakrární.

Nabízíme kurzy :
http://cviky.7x.cz/cen-tao/kurzy-a-seminare


Doporučujeme přečíst, co je a kde vzniklo  satori a sati dýcháni

https://cs.wikipedia.org/wiki/Satori

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sati

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/171-satori.html


 
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one