Vibrační meditace sate

 Vibrační meditace sate
  
    Sate zklidňuje mysl, kde v klidu a pohodě sledujeme jednotlivé myšlenky, soustředíme se na vnitřní pocity a vjemy. Zážitky v průběhu vibrační meditace sate, jsou individuální u každého jiné a reflektuji náš zdravotní stav a naší psychiku. 


   Navozuje se emoční vyrovnanost, změny nálad, zdánlivě bezdůvodné epizody přehnaného smutku, strachu, zloby, deprese. Projevy opakovaných vzpomínek a potlačených emocí z našeho vědomí během samočistícího procesu. Změna stavy vědomí, zvýšená vnímavost, spontánní transy, mystické zkušenosti, astrální obrazy, podivná aktivita nebo blažené pocity.
   
   
Vibrační meditaci sate, dochází k odstranění stávajících rušivých emocí, které mají vliv na naše zdraví a projevují se v různých bolestech nebo jako vnitřní smutek, zloba nebo naopak radost.


   Jde o novou dynamickou energii, která umožnuje znovu napojení na vesmírnou energií. Vytvaří podninky odstranit nesprávné představy a nahradit je pozitivními postojem i k samo uzdravení.

 
   Uvědomělé rozpoznáváme naše vjemy, prožitky a nereagujeme na ně. Pouze je pozorujeme vědomým vnímáním. Takový přístup nám dává, nový časový úsek mezi pocitem a reakcí. Umožní mám reagovat na podněty novým přístupem.
  
    Mimosmyslové vnímání, intenzívní sebe uvědomování a citlivost, náhledy do vlastní podstaty, hlubší porozumění spirituálním pravdám, přímé poznání rozšířené reality, transcendentální vědomé vnímání.
  
    Vědomé vnímání nás zprošťuje myšlenek, které nás trápí. Místo abychom se s nimi zabývali, oprostíme se od původních nepříjemných pocitů. Pokud vnímáme například vztek dostatečné dlouho. Uvidíme, že se změní na něco jiného, jako je pocit křivdy, smutku a pak vymizí. Není svázáno starými návyky a není zatíženo minulosti, ale dává nám možnost vidět věci nově.
  
   Vědomé vnímaní je meditativní uvědomění, vidět věci takové jaké jsou a to od okamžiku jejich vzniku do vymizení. Opustíme myšlenky, které nás odvádějí od současnosti a soustředíme se na to co prožívané „ tady a teď“ a  to nám pomáhá:
- zvýšit schopnost ovládání emocí
- odstranění stresu, smutku, strachu
- řešit problémy a krizové situace
- udělat si jasno ve svých hodnotách
- začít naplňovat to, co skutečně chcete
- rozhodovat se, vždy podle vlastní vůle
- dosáhnout úspěšnosti v životě
- efektivněji navazovat kontakty a budovat důvěru
- zlepšit své jednání, komunikaci a zkvalitnit vztahy
- zvýšit úroveň naší mimovolné schopnosti
- podpořit svůj spirituální rozvoj
 
Získaný klid a pohodu pří vibrační meditaci sate, přeneseme na ostatní kolem
nás. Za všech okolnosti, svým chováním, skutky, láskou a laskavosti.
 
    Dále řízeným rytmickým dýcháním se v buňkách uvolňují bloky, které způsobují degenerativní onemocnění uvnitř buněk. Nemocná buňka, která se transformují a předávají svou energii nově tvořící se buňce. Jakmile se toto naprogramování podaří přerušit, vznikne možnost uzdravení.
     
   Vědomé a řízené dýchání harmonizujeme energii systému těla. Vyrovnává a zvyšujeme energii a tím si udržujeme stálou aktivitu a vitalitu.

Dává mám možnost, pracovat s naší vnitřní energii, která preventivně působit na naše zdraví a má léčivé účinky:
- posilují žlázy a vnitřní orgány, zvyšují vitalitu a stabilizuje
emoce i tělesnou odolnost a schopnost předcházet nemocem 
- stimulují organismus, vyrovnávají hladinu energie a zlepšují
funkci samotných vnitřních orgánů a prodlužují lidsky život
- výrazně zlepšují trávení, látkovou výměnu a vyměšování
- posilují játra, žlučník, ledvin a močové cesty i detoxikace.
- posiluji tvorbu enzymu sleziny, slinivky
- uzdravuje choroby, rozedmě plic, astmatu, dušnost a potíže
s dechem i kožních onemocnění
- působí na srdeční činnost, vysoký a nízký krevní tlak
- vyrovnávají koncentraci krevního cukru a léčí cukrovku stabilizují
sekreci životně důležitých hormonů a celého endokrinního systému.
 
Vibrační meditaci sate, vnitřního vnímaní je velmi důležitá technika dýchání sati  a satori a znovu napojení na vesmírnou energii. Pomáhá nám vyrovnat se s minulostí, pak teprve můžete plně využit zkušenosti v současné životní situace. Ukazuji nám cestu k získání trvalého pocitu blažeností, štěstí, radosti, pohody a  klidu.
   
V průběhu vibrační meditace sate, přecházíme se sati do satori dýchání:
  
    S a t i  je  schopnost prožívat psychické a tělesné jevy. Zvyšuje vnitřní a vnější bdělost, toto co probíhá v přítomném okamžiku. To napomáhá k tomu, že si vědomě uvědomujeme současné bolesti a pocity. Změní se i náš celkový pohled na dění kolem. Situace vyhodnotit a řešit s jiného pohledu. V meditaci se soustředit na celou oboustrannou dráhu dechu a jen tak se naučíme bdělostí, která nám vytváří podmínky k řešení věci novým způsobem.

    S a t o r i  je  vnitřní procitnutí, vhledy, které při meditaci, řeší podvědomě náš současný tělesný a duševní stav přítomnost a budoucnost. Rytmickým podvědomým dýcháním okysličujeme tělo do takové míry, že se z buněk uvolňují potlačované emoce. Prožijeme extázi univerzálního pročistění, naše vnitřní traumata se uvolní a získáme pohodu a klid.
  
   Vědomé uvědomění, to je  když se vědomě bděle  soustředíme  na naší mysl. Všude máme znět vjemů, myšlenek, různých zvyků a návyků odhalujeme zmatek a chaos. Části nedokončených myšlenek, potlačených emoci a pomíjivých nálad. Pak si také uvědomíme rozptýleni a zmatek, které tvoří velkou část naší mentální aktivity. Vytváří podmínky zaměřit se na naše bolestivé emoční témata, které nám ztrpčují náš každodenní život. Znalost emočních témat nám pomůže uvědomit si, že nesoustředěnost vyvolává emoční chaos a že emoční problémy jsou přechodné a pomíjející.
  
   Základních emoční témata, které nás trápí a braní nám žít plnohodnotný život,
jsou:
- neschopnost být milován a milovat někoho
- obavy z toho,  že nás ostatní zavrhnou, když nás opravdu poznají
- nedůvěra, neustále podezření, že ti kdo jsou nám blízcí nás zradí
- sociální vyloučeni, pocit že nikam nepatříme
- selhání, přesvědčeni, že v nic co děláme nejsme schopni uspět
- podmaněni, neustále se podvolování se přáním a požadavkům druhým
- vyvolenost, pocit, že člověk je vlastně výjimečný a tudíž se vymyká
běžným, pravidlům a omezením

   Vědomé vnímaní řeší v meditaci, uvedená témata a rušivé emoce. Změnou a zpochybni naších starých návyky s využitím znalosti těchto emočních témat jako spouštěčů. Nově a to tak, že události kolem nás budeme vnímat a posuzovat podle naši reakce a uvědomělé.
    
    Dochází nejen k emočnímu uvolnění a ke změně energetických polí, ale hlavně k harmonizaci těla a duše. Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti. Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie.
  
   Celé tajemství spočívá v tom, najít cestu k vědomému vnímání sate.  Řešení našich problémů, které nám ztěžují a ztrpčují náš každodenní život v přítomném okamžiku. Novou změnu nalezneme jen v aktivním přístupem při změny sami sebe.
   
   Je to důležitým procesem k posílení sebevědomí, sebedůvěry a napomáhá k rozvoji osobnosti. Navozuje dlouhodobý pocit obrovské duševně a fyzické sily, navozeni dobré nálady, zvýšeni intelektuálních schopnosti a psychické harmonie.
                                                                                                                   
    Doporučujeme každému, kdo se chce trvale zbavit rušivých, negativních emocí, strachu, smutku a nemoci. Účinky jsou nesmírně hluboké právě proto, že k nim dochází uvnitř každého z nás, bez jakéhokoliv řízení či zásahu zvenčí.
 
    Uzdravit i všechny nemocí, které procházejí s psychických problémů. Hlavně nám pomáhá předcházet možnému návratu ke starým návykům a uvědomovat si, že novou změnu nalezneme jen aktivním přístup změně sama sebe.

   Pří vibrační meditaci sate, jde o na znovu napojeni na vesmírnou energii, vnitřní klid transformaci vědomého vnímáním sate Vidět věci takové jaké jsou a nesnažit se je změnit, pochopit naše reakce na rušivé emoce a zavrhnout je jako takové. Změnit jen způsob, jak je chápeme a proměnit naši zmatenost na jasný náhled.

 
Charakteristický je dlouhodobý pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti,
zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie.


 Informace a objednávky na individuální terapii:
Angel Buna, mob. +420 735 762 022 buna.a@seznam.cz 

dvouhodinová lekce
 

Centrum zdraví MajákŠkrétova 42/2, Praha 2-Vinohrady
Avue, Žirovnická, Prahy 10.

 Pokud z časových, zdravotních či jiných důvodů nemůžete, jsme tu pro Vás.
Přijedeme k Vám domů a individuálním přístupem v soukromí lekce bude provedena
podle vašeho přání a zdravotního stavu

Další druh dechové techniky je divine healing, thetahealing – božské léčivé uzdravení,
Techniky rebirthing a  holotropní dýchání, tyto směry se vrací do minulosti, na rozdíl
od satori, sati a meditace sate, které pocházejí se starodávného Taoismu. Nevrací
nás do minulosti, ale řeší náš současný stav tady a teď... 

Z poznatků vibrační meditace sate, vychází - znovu napojeni na vesmírnou energii
- prováděné rekonektivní metody, která  
harmonizace těla a působí transformací.

 

Všichni toužíme po štěstí a radosti, nikdo nechce žít v trvalém utrpení, bolestech,
strachu a smutku. Naše požitky jsou příjemné nebo nepříjemné a to duševní i tělesné, navíc
ovlivňuji naše myšlenky, nálady a z
draví.

Dále vám nabízíme:

  REGRESIVNÍ TERAPIE - kterou dosáhneme odblokováním dávno přijatých
emocí - myšlenek, zbavíme se negativních emoci současnosti a minulosti. Pomůže
nám to, při řešení současné složíte situace a problémů v každodenním životě.

Regresivní terapie-terminy jsou obsazeny do 10.8.2020
Bližší informace a objednávky na individuální terapie: Angel Buna,

mob. +420 735 762 022 

Meditace vipassana:
   Co je nezbytné, je “poznat sám sebe”  rada, kterou dávaly všechny moudré osoby.
Poznáváme sebe sama nejen na intelektuální úrovni, na úrovni myšlenek a teorií.
Tento přímý prožitek naší vlastní vnitřní reality,Tato technika sebepozorování, se nazývá
meditace ´Vipassana.‘ passana znamená vidět s otevřenýma očima, vipassana pozorovat
věci takové, jaké doopravdy jsou, ne jakými se zdají být.


Semináře , "Meditace vipassana"
https://cviky.7x.cz/cen-tao/meditace-vipassana

31914110_10209215603305821_3244071704422514688_n.jpg
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one